Juridisch advies en rechtshulp

Heeft u een probleem en bent u op zoek naar juridisch advies en rechtsbijstand? Wij zijn dan graag bereid u te helpen met het bieden van informatie.

Onze visie is namelijk dat iedereen recht heeft op deskundige rechtshulp en dat iemand tijdens de gehele juridische procedure een professionele begeleiding krijgt.

Op zoek naar een jurist of advocaat voor rechtshulp? Beiden zijn gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het verlenen van rechtsbijstand. Zij zijn met hun juridische kennis en ervaring u graag van dienst voor onder andere:

 • juridisch advies
 • opstellen van brieven
 • opstellen van bezwaarschriften
 • voeren van procedures bij de rechter
 • bedingen van schadevergoeding
 • onderhandelen met de wederpartij
rechtshulp

Heeft u een juridische probleem?

We kunnen de juridische problemen onderscheiden in 2 categorieën, te weten:

Echtscheiding, erfenis of nalatenschappen

Dit zijn de onderwerpen die heel dikwijls aan bod komen. Juristen verstrekken juridisch advies om het hoofd te bieden aan familiale kwesties, de te volgen procedures inzake familiale problematiek, oplossing voor al uw vragen met betrekking tot erfenissen, scheidingen of nalatenschappen, etc.

Verkeersovertredingen, contracten, arbeids-, handels- en strafrecht

Alle overige juridische problemen of rechtszaken die betrekking hebben op handels- of strafrecht, vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, verschijningen voor politierechtbank, verkeersovertredingen, fiscaliteit, etc. worden ook door juristen behandeld.

Wij vinden het belangrijk dat professionele rechtshulp voor iedereen toegankelijk is. Om aanspraak te maken op bepaalde rechten, zoals een schadevergoeding, moeten namelijk vaak ingewikkelde juridische procedures doorlopen worden. Wij willen u dan ook zo goede informatie bieden zodat u goede, betaalbare juridische dienstverlening kan vinden.

Rechtsgebieden die veel voorkomen

Voor bepaalde rechtsgebieden is vaker rechtshulp nodig. Wij hebben hier 3 van uiteengezet.

Zaken tegen overheidsinstanties

Overheidsinstanties nemen vaak beslissingen, die verregaande gevolgen voor u kunnen hebben. Voorbeelden van zulke overheidsinstanties zijn:

 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Belastingdienst
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Sociale Dienst
 • Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Gemeente
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Commissie gelijke behandeling
 • Nederlandse Mededingingsautoriteit
Als u een brief heeft ontvangen van een overheidsinstantie, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Indien nodig, kunt u daarna de zaak aan de rechter voorleggen. Het is namelijk erg belangrijk dat overheidsinstanties zich aan alle regels houden, zowel procedureel als inhoudelijk.

Wanneer u juridische hulp zoekt kan de juridisch adviseur of advocaat u hier rechtshulp bij bieden. Zij gaan voor u onderzoeken of de brief correct is. Als zij van mening zijn dat de brief niet correct is, dan adviseren zij u over de nadere stappen. Uiteraard kunt u daarbij gebruik maken van de rechtsbijstand. Hierbij geven zij u juridisch advies, stellen zij alle schriftelijke stukken op en staan zij u bij tijdens een eventuele hoorzitting.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten van een burger in de maatschappij. Mensenrechten dienen ervoor om te voorkomen dat overheidsinstanties een onrechtmatige inbreuk maken op iemands leven. Ze staan opgeschreven in de Nederlandse grondwet en Europese verdragen. Enkele voorbeelden van mensenrechten zijn:

 • recht op vrijheid en veiligheid
 • recht op gelijkheid
 • recht op eigendom en sociale zekerheid
 • recht op privacy
 • recht op daadwerkelijke rechtsbescherming
 • recht op een eerlijk proces

Al aan het begin van de rechtshulp, onderzoekt een jurist of advocaat of uw mensenrechten worden geschonden. Indien dit het geval is, dan zullen zij deze schending aanbrengen bij de Nederlandse rechter en, indien nodig, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij vinden het namelijk belangrijk dat de regels voor overheidsinstanties inhoudelijk gehandhaafd worden, zodat uw grondrechten beschermd zijn.

Rechtshulp bij ontslag

Als u te maken krijgt met (dreigend ontslag), wilt u uiteraard zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Krijgt u wel alles waar u recht op hebt? Houdt uw werkgever zich wel aan de wettelijke voorwaarden die gelden bij beëindiging van het contract? Heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Schakel professionele rechtshulp in

Het arbeidsrecht zit ingewikkeld in elkaar en is bovendien in de afgelopen jaren op een aantal punten sterk veranderd. Het is dan ook raadzaam om bij dreigend ontslag zo snel mogelijk professionele rechtshulp in te schakelen. Er zijn veel juristen die gespecialiseerde rechtshulp bieden bij ontslag en deze kunnen u precies vertellen waar u recht op heeft. (Dreigend) ontslag is vaak een emotioneel proces; er staat veel meer op het spel dan alleen de werksituatie. De juristen nemen daarom eerst uitgebreid de tijd om samen met u uw situatie in kaart te brengen. Als u het alleen af kan zonder rechtshulp in te schakelen, vertellen zij u welke stappen u het beste kunt zetten. Als de zaak moeilijker ligt, dan kunt u besluiten uw zaak aan een jurist over te dragen. Zij nemen de zaak in behandeling en onderhandelen namens u met uw werkgever.

Ontslag tijdens ziekte

In de eerste twee jaar dat uw arbeidsongeschikt bent, kan uw werkgever u in principe niet ontslaan. Wel moet zowel uw werkgever als uzelf al het mogelijke doen om terugkeer in uw functie te bewerkstelligen. Als terugkeer in uw functie niet tot de mogelijkheden behoort, is het de taak van uw werkgever om u andere passende arbeid aan te bieden. U hoeft niet alle passende arbeid te accepteren.

Ontslagvergunning via de UWV

Na twee jaar wordt ontslag tijdens ziekte wettelijk mogelijk. Uw werkgever kan daartoe bij de UWV een ontslagvergunning aanvragen. Hij moet dan wel kunnen laten zien dat hij voldoende zijn best heeft gedaan om u weer aan het werk te krijgen, en dat er binnen de organisatie geen mogelijkheden voor andere passende arbeid voorhanden zijn. Als uw werkgever daartoe niet in staat is, moet hij maximaal nog een jaar langer uw loon doorbetalen.

Ontbinding via de kantonrechter

Het komt voor dat een werkgever een zieke medewerker toch in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid kan ontslaan. Hij moet daartoe een verzoek tot ontbinding van het contract indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter kan instemmen met ontslag tijdens ziekte binnen de twee jaar bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een reorganisatie.

rechtshulp inschakelen

Schakel de juiste jurist in

De wetgeving rondom ontslag is uitermate complex. Het is daarom heel belangrijk om in het geval van ontslag tijdens ziekte professionele rechtshulp in te schakelen. Arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd in ontslag tijdens ziekte en geven gratis advies via de telefoon en tijdens spreekuren overal in Nederland. Zij gaan er met u rustig voor zitten om uw situatie helder te krijgen. En ze kunnen daarna uw zaak in behandeling nemen en namens u contact opnemen met uw werkgever. Vaak kunnen bij ontslag tijdens ziekte de kosten voor juridische bijstand op de werkgever worden verhaald. Als dat niet mogelijk is, betaalt u doorgaans een gereduceerd tarief.

Tarieven en werkwijze

Als u contact met een jurist of advocaat opneemt nodigen zij u doorgaans uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek zullen zij uw zaak bekijken en indien mogelijk u gratis juridisch advies geven. Indien dit niet meteen mogelijk is, zoeken zij uw zaak eerst uit en geven zij u daarna het juridisch advies. Vaak brengen juristen en advocaten voor dit advies geen kosten in rekening, maar het is altijd raadzaam om u hierover vooraf te laten informeren.

Besluit u na het ontvangen juridisch advies stappen te ondernemen, dan kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de rechtsbijstand. Het uurtarief dat en jurist of advocaat hiervoor vraag ligt niet vast en verschilt dus per dienstverlener. Indien uw zaak zich daarvoor leent, is het ook mogelijk om een eenmalig tarief af te spreken in plaats van een uurtarief. Op deze wijze zullen er geen eindeloze bedragen aan u in rekening worden gebracht en weet u zoveel mogelijk waar u in financieel opzicht aan toe bent.

Bronnen

De inhoud van deze pagina is samengesteld door gebruik te maken van diverse bronnen.
Tekstueel: Judex.nl, Stichtse Mediators, Rijskoverheid.nl, Dorpscoöperatie en Chiron
Foto’s: Freepik.com

Wij hopen dat de informatie over rechtshulp op deze pagina u duidelijk heeft verschaft. Zijn er nog dingen onduidelijk of niet correct? Neem contact met op en wij passen dat, indien nodig aan.